May 4th, 2018

Krynica

Дурість гірша за ксенофобію

Один необережний вислів - якщо тільки він дійсно необережний - може перекреслити зусилля сотень тисяч людей, вплинути на сприйняття країни в світі, поставити під сумнів бажання допомагати країні і захищати її.
До огидної ксенофобської кампанії, спрямованої проти ромів, до гидкого нагадування про національність учасників сутички з одним з українських парламентарів додався ще й антисемітський вигук на марші в Одесі. Яка вражаюча виходить картина! Ніби спеціально написана для російського телебачення - ось вам Майдан!

І добро б тільки російської пропаганди, з нею ми якось впораємося. А ось із західною огидою до середньовічної, відсталої країни, на яку ксенофоби хочуть перетворити Україну - навряд чи. Це і є найстрашніше. Тому що і ми, і ксенофоби однаково залежні від західної підтримки, західних грошей, західного тиску на Росію.

Ідіоти рубають гілку, на якій сидять і через свою цивілізаційну відсталість навіть не розуміють цього. Але на цій гілці разом з ними - всі ми. Ось що прикро.

Мені завжди цікаво спитати у тих, хто підтримує ксенофобські заклики та звинувачення: а чи помічають вони колоду в своєму оці? Я зовсім не буду заперечувати, що серед ромів є продавці наркотиків - але ось тільки серед етнічних українців їх в сотні разів більше. Я зовсім не буду заперечувати, що серед учасників вуличних сутичок можуть бути чеченці - тільки ось серед етнічних українців їх в сотні разів більше. Я зовсім не буду заперечувати, що серед євреїв є люди, які не сприймають Україну як повноцінну незалежну державу, є і ті, хто обкрадає її - ось тільки серед етнічних українців їх в сотні разів більше.

І це не тому, що роми, чеченці або євреї - такі хороші, а тому, що в Україні - в основному - живуть етнічні українці. Тому, власне, це Україна, а не Чечня або Ізраїль.

Етнічні українці в нашій країні - герої і будівельники. Етнічні українці в нашій країні - зрадники і злодії. Серед тих, хто вбивав людей на Майдані - чимало етнічних українців. А серед тих, хто загинув за Україну, чимало людей інших національностей. Нігоян був етнічним вірменином. А ось ватажок "ДНР" Захарченко - етнічний українець. Як і його однофамілець, міністр внутрішніх справ України, який віддавав накази "Беркуту". Олігарх Коломойський - єврей, який перш за все думає про свої інтереси. Але саме цей єврей в скрутну годину очолив захист Придніпров'я від окупантів. А олігарх Фірташ - етнічний українець, який підсадив Україну на голку дешевого російського газу. І, повірте, це набагато гірше, ніж продавати наркотики на околиці міста - перетворити на політичного наркомана цілу країну.

Я можу множити такі приклади до нескінченності. Я можу нагадати про мільйони етнічних українців, які роками голосували за владу, готову перетворити країну на російську колонію. За Кучму. За Януковича. За Симоненка. Теж, здається, не чеченці і євреї.

Коли чеченці вмирали за свободу, українці голосували за Кучму, а ім'ям Дудаєва називали свої вулиці. Ви забули, так? Або не хочете згадувати?

Коли євреї воювали за свою свободу на Близькому Сході, радянські інструктори - в тому числі і етнічні українці - вчили арабських льотчиків і танкістів їх вбивати.

Коли пуштуни, співвітчизники українського депутата Найєма, воювали з окупантами в Афганістані, радянські солдати - в тому числі й етнічні українці, пам'ять яких ми шануємо - "зачищали" їх кишлаки. Теж не пам'ятаєте? Та ні, пам'ятаєте.

Кожен ці приклади знає. І кожен ксенофоб знає. Але у ксенофоба простий підхід. Українці - це ті, хто йому, ксенофобу, подобаються. А ті, хто не подобається - "жиди" і "чурки". Тому коли президент йому подобається - так президент Порошенко. А коли не подобається - "Вальцман".

Ніякого протиріччя в цьому немає. У дурості взагалі немає протиріч.

Мені скажуть, що не варто звертати на все це особливої ​​уваги. Що українці ніколи в більшості своїй не підтримували ксенофобських організацій. Що рівень етнічної нетерпимості в країні нижчий, ніж у багатьох інших країнах світу. Що Україна вся в білому.

Так, в білому. Тільки ось на цю білу сукню ідіоти постійно норовлять кинути грудки бруду і лайна. Щоб Україна стояла перед нами і світом в брудних плямах. Щоб від неї смерділо - на радість ворогам. Щоб вони показували на неї пальцем - ось яка замазура!

Я не збираюся не помічати людей, які компрометують і бруднять мою країну. Я знаю, що ці люди обов'язково нагадають, що вони цю країну захищали, що вони воювали, волонтерили, ризикували. І я хочу запитати у них - навіщо? Навіщо ви все це робили? Щоб перетворити Україну на чудовисько?

У вас не вийде. Ми не дозволимо. Україна не дозволить. Ви програєте.

https://espreso.tv/article/2018/05/04/vitaliy_portnykov_durist_girshe_ksenofobiyi
Krynica

Глупость хуже ксенофобии

Одно неосторожное высказывание - если только оно действительно неосторожное - может перечеркнуть усилия сотен тысяч людей, повлиять на восприятие страны в мире, поставить под вопрос желание помогать стране и защищать ее.
К отвратительной ксенофобской кампании, направленной против ромов, к мерзкому напоминанию о национальности участников стычки с одним из украинских парламентариев прибавился еще и антисемитский возглас на марше в Одессе. Какая впечатляющая получается картина! Будто специально написанная для российского телевидения - вот вам Майдан!

И добро бы только российской пропаганды, с ней мы как-нибудь справимся. А вот с западным отвращением к средневековой, отсталой стране, в которую ксенофобы хотят превратить Украину - вряд ли. Это и есть самое страшное. Потому что и мы, и ксенофобы одинаково зависимы от западной поддержки, западных денег, западного давления на Россию.

Идиоты рубят сук, на котором сидят и в силу своей цивилизационной отсталости даже не понимают этого. Но на этом суку вместе с ними - все мы. Вот что обидно.

Мне всегда интересно поинтересоваться у тех, кто поддерживает ксенофобские призывы и обвинения: а замечают ли они бревно в своём глазу? Я вовсе не стану отрицать, что среди ромов есть продавцы наркотиков - но вот только среди этнических украинцев их в сотни раз больше. Я вовсе не стану отрицать, что среди участников уличных стычек могут быть чеченцы - только вот среди этнических украинцев их в сотни раз больше. Я вовсе не стану отрицать, что среди евреев есть люди, которые не воспринимают Украину в качестве полноценного независимого государства, есть и те, кто обкрадывает ее - вот только среди этнических украинцев их в сотни раз больше.

И это не потому, что ромы, чеченцы или евреи - такие хорошие, а потому, что в Украине - в основном - живут этнические украинцы. Поэтому, собственно, это Украина, а не Чечня или Израиль.

Этнические украинцы в нашей стране - герои и строители. Этнические украинцы в нашей стране - предатели и воры. Среди тех, кто убивал людей на Майдане - немало этнических украинцев. А среди тех, кто погиб за Украину, немало людей других национальностей. Нигоян был этническим армянином. А вот вожак "ДНР" Захарченко - этнический украинец. Как и его однофамилец, министр внутренних дел Украины, который отдавал приказы "Беркуту". Олигарх Коломойский - еврей, который прежде всего думает о своих интересах. Но именно этот еврей в трудный час возглавил защиту Приднепровья от оккупантов. А олигарх Фирташ - этнический украинец, который подсадил Украину на иглу дешевого российского газа. И, поверьте, это намного хуже, чем продавать наркотики на окраине города - превратить в политического наркомана целую страну.

Я могу множить такие примеры до бесконечности. Я могу напомнить о миллионах этнических украинцев, которые годами голосовали за власть, готовую превратить страну в российскую колонию. За Кучму. За Януковича. За Симоненко. Тоже, кажется, не чеченцы и евреи.

Когда чеченцы умирали за свободу, украинцы голосовали за Кучму, а именем Дудаева называли свои улицы. Вы забыли, да? Или не хотите вспоминать?

Когда евреи воевали за свою свободу на Ближнем Востоке, советские инструкторы - в том числе и этнические украинцы - учили арабских летчиков и танкистов их убивать.

Когда пуштуны, соотечественники украинского депутата Найема, воевали с оккупантами в Афганистане, советские солдаты - в том числе и этнические украинцы, память которых мы чтим - "зачищали" их кишлаки. Тоже не помните? Да ладно, помните.

Каждый эти примеры знает. И каждый ксенофоб знает. Но у ксенофоба простой подход. Украинцы - это те, кто ему, ксенофобу, нравится. А те, кто не нравится - "жиды" и "чурки". Поэтому когда президент ему нравится - то президент Порошенко. А когда не нравится - "Вальцман".

Никакого противоречия в этом нет. В глупости вообще нет противоречий.

Мне скажут, что не стоит обращать на все это особого внимания. Что украинцы никогда в большинстве своём не поддерживали ксенофобских организаций. Что уровень этнической нетерпимости в стране ниже, чем во многих других странах мира. Что Украина вся в белом.

Да, в белом. Только вот на это белое платье идиоты постоянно норовят бросить комья грязи и дерьма. Чтобы Украина стояла перед нами и миром в грязных разводах. Чтобы от неё противно пахло - на радость врагам. Чтобы они показывали на неё пальцем - вот какая замарашка!

Я не собираюсь не замечать людей, которые компрометируют и грязнят мою страну. Я знаю, что эти люди обязательно напомнят, что они эту страну защищали, что они воевали, волонтерили, рисковали. И я хочу спросить у них - зачем? Зачем вы все это делали? Чтобы превратить Украину в чудище?

У вас не выйдет. Мы не позволим. Украина не позволит. Вы проиграете.

https://ru.espreso.tv/article/2018/05/04/vytalyy_portnykov_glupost_khuzhe_ksenofobyy