May 2nd, 2018

Krynica

Чому Москва боїться Пашиняна

Те, що відбувається у Вірменії, знищує саму путінську модель функціонування влади
Ще напередодні голосування у вірменському парламенті щодо кандидатури нового прем'єр-міністра країни - а на цю посаду було висунуто тільки одну кандидатуру лідера масових протестів Ніколи Пашиняна - здавалося, що голова уряду буде обраний.

На користь цієї версії свідчила обіцянка більшості з Республіканської партії забезпечити кворум на голосуванні, численні консультації, які провів Пашинян - причому не тільки з представниками різних парламентських фракцій, а й з делегацією російської Державної Думи, що спішно прилетіла до Єревану.

Зрештою, було ясно, що відмова від обрання Пашиняна призведе до загострення ситуації в країні. Чому ж республіканці не просто не проголосували за Пашиняна, але зробили це демонстративно, влаштували кандидату справжню обструкцію із обвинуваченнями в дилетантизм і нездатності управляти країною?

У Єревані називають багато причин, крім найголовнішої - обрання Пашиняна не бажає Кремль. Хоча не стверджую, що про це не здогадуються. Політолог Левон Ширинян в інтерв'ю інтернет-порталу Перший інформаційний зазначив, що республіканцям "погрожують росіяни... Вони - сила, що обслуговує інтереси іноземного капіталу". Однак політолог впевнений, що республіканці "заради власної влади налаштовують чужака проти Вірменії", а я вважаю - як раз навпаки.

Здавалося б, чим Москву не влаштовує Пашинян? Вірменія є геополітично залежною від Росії. Пашинян у своїх виступах підтверджує вірність країни своїм геополітичним зобов'язанням. Що стосується "дрейфу на Захід" - так до нього був схильний і колишній президент Серж Саргсян. Путіну довелося буквально змусити вірменського президента відмовитися від підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом. А Саргсян був свій, перевірений політик.

До того ж Пашинян постійно підкреслює відмінність між вірменськими та українськими подіями, стверджує, що в Єревані - не "кольорова революція", намагається всіма силами уникнути небажаних для Росії асоціацій. Але не виходить.

Тому що те, що відбувається у Вірменії, знищує саму путінську модель функціонування влади. Модель, що залишає функцію визначення складу цієї влади за організованим злочинним угрупованням, а "бидлу" залишається просто проголосувати за затвердженим в якійсь елітній сауні сценарієм.

Саме так президентом Росії став Путін - непоказний чиновник, якого вибрала сім'я Єльцина. І саме так повинно відбуватися в країнах, які "дружать" з Росією. Простіше кажучи - в її колоніях. А Вірменію в Москві сприймають саме як колонію.

Україна, в якій усього за рік до виборів ніхто не знає ані імені переможця президентських перегонів, ані складу парламенту - це справжнісінька катастрофа для Кремля і вибух мозку для пересічних росіян. І Вірменія загрожує перетворитися на таку ж катастрофу. Не випадково біля вірменської церкви у Москві люди розповідають один одному новий сумний анекдот з двох фраз "У Росії теж могла б бути така революція. Але де ж взяти стільки вірмен?". Кому таке сподобається?

Саме тому російське керівництво і вимагає від своїх маріонеток у Вірменії не йти ні на які поступки народу. Навіть ціною їхнього власного краху. Навіть ціною дестабілізації у Вірменії. Навіть ціною нової війни на Кавказі. Найголовніше - "бидло", тобто народ, який всіма фібрами своєї чорної чекістської душі ненавидить Володимир Путін, не повинен отримати владу.

https://espreso.tv/article/2018/05/02/vitaliy_portnykov_chomu_moskva_boyitsya_pashynyana
Krynica

Почему Москва боится Пашиняна

То, что происходит в Армении, уничтожает саму путинскую модель функционирования власти
Ещё накануне голосования в армянском парламенте по кандидатуре нового премьер-министра страны - а на эту должность была выдвинута только одна кандидатура лидера массовых протестов Николы Пашиняна - казалось, что глава правительства будет избран.

В пользу этой версии говорило обещание большинства из Республиканской партии обеспечить кворум на голосовании, многочисленные консультации, которые провёл Пашинян - причём не только с представителями различных парламентских фракций, но и с делегацией российской Государственной Думы, которая спешно прилетела в Ереван.

В конце концов, было ясно, что отказ от избрания Пашиняна приведёт к обострению ситуации в стране. Почему же республиканцы не просто не проголосовали за Пашиняна, но сделали это демонстративно, устроили кандидату настоящую обструкцию с обвинениями в дилетантизме и неспособности управлять страной?

В Ереване называют много причин, кроме самой главной - избрания Пашиняна не хочет Кремль. Хотя не утверждаю, что об этом не догадываются. Политолог Левон Ширинян в интервью интернет-порталу Первый информационный отметил, что республиканцам "пригрозили русские... Они – сила, обслуживающая интересы иностранного капитала" Однако политолог уверен, что республиканцы "ради собственной власти настраивают чужака против Армении", а я считаю - как раз наоборот.

Казалось бы, чем Москву не устраивает Пашинян? Армения геополитически зависима от России. Пашинян в своих выступлениях подтверждает верность страны своим геополитическим обязательствам. Что касается "дрейфа на Запад" - так к нему был склонен и бывший президент Серж Саргсян. Путину пришлось буквально заставить армянского президента отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. А ведь Саргсян был свой, проверенный политик.

К тому же Пашинян постоянно подчёркивает различие между армянскими и украинскими событиями, утверждает, что в Ереване - не "цветная революция", пытается всеми силами избежать нежелательных для России ассоциаций. Но не получается.

Потому что то, что происходит в Армении, уничтожает саму путинскую модель функционирования власти. Модель оставляет функцию определения состава этой власти за организованной преступной группировкой, а "быдлу" остаётся просто проголосовать по утверждённому в какой-нибудь элитной сауне сценарию.

Именно так президентом России стал Путин - невзрачный чиновник, которого выбрала семья Ельцина. И именно так должно происходить в странах, которые "дружат" с Россией. Проще говоря - в ее колониях. А Армению в Москве воспринимают именно как колонию.

Украина, в которой всего за год до выборов никто не знает ни имени победителя президентской гонки, ни состава парламента - это самая настоящая катастрофа для Кремля и взрыв мозга для рядовых россиян. И Армения грозит превратиться в такую же катастрофу. Не случайно у армянской церкви в Москве люди рассказывают друг другу новый печальный анекдот всего из двух фраз "В России тоже могла бы быть такая революция. Но где же взять столько армян?". Кому это понравится?

Именно поэтому российское руководство и требует от своих марионеток в Армении не идти ни на какие уступки народу. Даже ценой их собственного краха. Даже ценой дестабилизации в Армении. Даже ценой новой войны на Кавказе. Самое главное - "быдло", то есть народ, который всеми фибрами своей чёрной чекисткой души ненавидит Владимир Путин, не должен получить власть.

https://ru.espreso.tv/article/2018/05/02/vytalyy_portnykov_pochemu_moskva_boytsya_pashynyana